Hvad er Enneagrammet?


Enneagrammet er det mest dybtgående, omfangsrige og kraftfulde psykologiske værktøj, der findes!

Enneagrammet er et psykologisk værktøj til at forstå den menneskelige natur. Det er et psykisk ”landkort” over din nuværende tilstand og din positive og negative personlige udvikling.

Enneagrammet viser os, at vi er meget mere end vores personlighed.

Vi får med Enneagrammet mange forslag til, hvordan vi kan ændre en uhensigtsmæssig adfærd, vi ikke bryder os om, og hvilke mønstre vi gentager den ene gang efter den anden i håbet om at opnå fred, frihed, glæde, ro og kærlighed.


Motivation
Det beskriver, hvad der ubevidst motiverer os, hvad vi har værdi på, vores overbevisninger, vores forsvarsmekanismer, hvad vi grundlæggende frygter her i livet, hvordan vi manipulerer og kontrollerer andre og os selv. Hvordan vi har det, når vi er den bedste udgave af os selv. Som i øvrigt er den udgave, vi gerne vil være. Så Enneagrammet viser os vejen dertil og de mønstre, der stopper os.

Enneagrammet illustrerer, hvilken adfærd vi har, når vi er under pres eller har ro. Enneagrammet kan fortælle dig, om du er introvert eller ekstrovert, lever mest i fortiden, nuet eller i fremtiden. Det kan også give dig praj om dine blinde vinkler – hvordan andre ser dig, og hvordan du tror, du ser dig selv. Der er stor forskel. Det kan til tider være meget interessante informationer.


Ni måder at opleve verden på – vi er alle forskellige
Frem for at tale om persontyper er det måske mere korrekt at tale om ni forskellige måder at opleve verden på. Enneagrammet beskriver nemlig langt mere end ni ligeværdige persontyper, for Enneagrammet er ikke kun 9 grundtyper eller 9 rene typer. Der er et stort spindelvæv af kombinationsmuligheder, der giver mindst 729 forskellige former for adfærd og forskellige måder at være i verden på. To forskellige typers adfærd kan ligne hinanden meget, og det er motivet bag, der er forskelligt.

Enneagrammet forklarer, hvorfor vi alle er forskellige, og hvordan noget kan falde en person ganske naturligt, mens en anden ikke forstår handlingen og måske står rystende og ville have gjort noget helt anderledes.

Det fortæller også om, hvordan vi forholder os til jobbet, karriereudvikling, arbejde i teams og om hvilken adfærd vi oftest har som køber og sælger. Vi får med Enneagrammet hjælp til at se vores styrker og svagheder, fordi Enneagrammet sætter fingeren på mange af de ting, vi med fordel kan være opmærksomme på i vores liv for at forstå, blive forstået, udvikle os, bevæge os fremad og opnå kærlighed og fred.Med Enneagrammet får vi hjælp til at se vores styrker og svagheder


Essens og nærvær
Essensen eller åndeligheden er den tilstand af væren/nærvær, som er alt omfavnende.

Til daglig er vi ofte ude af kontakt med vores essens. Vi har ’glemt’ den, fordi vi er stærkt styret af vores personlighed. Når du ved, hvilken grundtype du er ’afslører’ Enneagrammet, hvilke psykologiske mekanismer du gør brug af for at fortrænge den essentielle tilstand, du er kommet til verden med. Det viser dig også, hvilken boks af vanemæssig adfærd, begrænsende overbevisninger og automatiske reaktionsmønstre du er "fanget i". Du fastholdes ubevidst i din personlighed, og Enneagrammet illustrerer for dig, at du er langt mere end din personlighed.

Enneagrammet hjælper os til indsigt og transformation og viser os alle vejenud af ’boksen’,og det er et fantastisk spirituelt udviklingsværktøj. Tænk, hvilken gave at opdage, de enestående potentialer af muligheder, som du har – Enneagrammet er denne gave!


Essensen for de ni typer er

  1. Alt er fuldkomment, integreret og helt – Fuldkommenhed
  2. Ubetinget kærlighed, der fører til følelsen af frihed – Frihed
  3. Ægthed på en ærlig og ydmyg måde – Håb
  4. Enestående og forbundet med hele universet – Forbundethed
  5. Nærværende med klarhed og indre viden – adgang til al visdommen i hele universet – Alviden
  6. Universet er godt og giver fuldkommen støtte, indre tro og vished –Tro
  7. Glæde – livet er en gave – ét med "nuet" –Sansning
  8. Totalt uskyldigt og virkeligt i live – ét med verden og sandheden – Sandhed
  9. Alt er en helhed og fuldendt – vi er alle forbundet i hele universet – Kærlighed


Det er i virkelighedens verden sammen med de andre Enneagramtype, at du lærer rigtig meget om Enneagrammet. Det er ikke nok at læse dig til det.

Din opfattelse af tilværelsen er påvirket af andet end din Enneagramtype. Mennesket er enestående og uhyre komplekst, og ingen model kan heldigvis beskrive mennesket fuldkomment. Så uanset hvilken type du er – er du langt mere end det. Og der er noget af alle typer i dig.

Med Enneagrammet får du hjælp til at udvikle dine potentialer, komme i kontakt med din essentielle tilstand og blive den bedste udgave af dig selv!