Angst


Vi kender alle til angst – i hvert fald den lette. Den mærkes nemlig både i vores krop og psyke når vi fx skal til en ansættelsessamtale, eksamen, mødet med en potentiel partner, holde en tale i en komsammen osv. osv. Vores hjerte banker og håndfladerne bliver klamme, stemmen kan blive lidt uklar og skælver måske.
Det er den helt normale reaktion overfor noget der er nyt og fremmet. Det betragter vi som et sundhedstegn og får os til at anstrenge os for at yde det bedste.

Så angst i denne størrelsesorden er gode for os. Hvis denne følelse slet ikke fandtes, så ville vi jo ikke passe på os selv. I trafikken, på arbejdet, i vores relationer. Meget ville ende med at gå helt galt, hvis vi ikke havde evnen til at passe på os selv.

Normalt skelnes der mellem de to ord frygt og angst. De ligner lidt hinanden og mange brugere dem også i flæng – også fagfolk.

Frygten kender vi dog oftest årsagen til, genstanden for frygten. Det kan være toget, der kommer hurtig kørende, eller bilen der kommer i den forkerte vejbane, eller hunden der hurtigt kommer løbende mod en. Kroppen reagerer instinktiv mod at beskytte sig, der bliver omgående frigjort de aktiverende signalstoffer som adrenalin og noraadrenalin i vores nervesystem og blodbaner. Det er flygt eller kæmp-reaktioner, der sættes i gang. Vores blod løber til kroppens vitale dele, som hjerte, muskler og lunger. Det gør at vi kan i konstruktivt forsvar eller flugt. Så på den måde er frygten både værdifuld og livsbevarende.

 

Anderledes er det med angsten. Her ved klienten ikke hvorfor den dukker op. Angsten kan bliver så sygelig, så hele systemet bliver blokeret. Kroppen kan gå totalt i stå og personen kan blive så angst, så hele systemet er sat ud af spil og kan være voldsomt invaliderende for den pågældende.

 

Der findes flere forskellige former for angst og fobier (der også hører ind under angst) og afhængig af hvor voldsom den er, kan en samtale hos en psykoterapeut afhjælpe på panikanfald. En psykoterapeut fokuserer på de uhensigtsmæssige tanker og reaktionsmønstre, så klienten kan lære at håndtere og til sidst lande et sted, hvor angsten ikke fylder så meget længere.

Også de pårørende til en person med angst, kan have voldsomme udfordringer i forholdet til at stå magtesløs ved siden af. Her kan samtaler med en psykoterapeut ligeledes hjælpe.